Thống nhất quy mô xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM giai đoạn 1

Bộ GTVT và lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố thống nhất quy mô Dự án Vành đai 4 TP.HCM giai đoạn 1 có tối thiểu 4 làn xe chạy, có làn dừng xe khẩn cấp bố trí liên tục và dải phân cách giữa hai chiều xe chạy.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Thông báo số 69/TB – BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn thay mặt Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo UBND các tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM.

Theo đó, về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật chung, Bộ GTVT thống nhất quy mô mặt cắt ngang đầu tư giai đoạn 1 phần tuyến cao tốc đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc (tối thiểu 4 làn xe chạy, có làn dừng xe khẩn cấp bố trí liên tục và dải phân cách giữa hai chiều xe chạy). Riêng đối với đoạn Vành đai 4 TP.HCM đã được đầu tư xây dựng (trên địa bàn tỉnh Bình Dương), đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu, đề xuất quy mô đầu tư phù hợp với quy hoạch.

Về cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4, Bộ GTVT cùng UBND các tỉnh và thành phố thấy rằng, tổng mức đầu tư của các dự án thành phần rất lớn, qua nhiều địa phương, cần có giải pháp đặc thù để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, vì vậy thống nhất cần báo cáo, xin ý kiến Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng Nghị quyết thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đường Vành đai 4 TP.HCM để trình Quốc hội.

Bộ GTVT lưu ý các địa phương cần bám sát các quy định của pháp luật có liên quan, tham khảo các nội dung cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ đã được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 và các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 Hà Nội và Vành đai 3 TP.HCM để nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho các dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM.

Trong đó đề xuất cụ thể các cơ chế chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, cơ chế chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền Quốc hội (cơ chế về nguồn vốn; cơ chế hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương; cơ chế khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; cơ chế về trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần; cơ chế quản lý công trình sau đầu tư và quyết toán vốn đầu tư…) đảm bảo tính khả thi và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT và UBND các tỉnh thống nhất đề nghị UBND TP.HCM đảm nhận vai trò là cơ quan đầu mối để thực hiện tổng hợp việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan đầu mối sẽ chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng, hoàn thiện Nghị quyết thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đường Vành đai 4 TP.HCM để báo cáo xin ý kiến Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ tại cuộc họp gần nhất.

Bộ GTVT và các địa phương thống nhất đề nghị TP.HCM chủ trì, thống nhất với các địa phương lựa chọn một đơn vị tư vấn tổng thể để thực hiện rà soát, lập báo cáo đánh giá tổng thể chung cho các dự án và nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng chung cho toàn bộ tuyến Vành đai 4 TP.HCM. Tại Thông báo số 69, Bộ GTVT cho biết là giao các cơ quan chuyên môn của Bộ phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT TP.HCM và các tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án.

Bộ GTVT đề nghị UBND TP.HCM và các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án được giao làm cơ quan có thẩm quyền và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trong quý III/2024.

Trong đó, Bộ GTVT lưu ý, tập trung rà soát tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định và sát với thực tế; rà soát phương án tài chính, vốn nhà nước tham gia các dự án; làm rõ khả năng cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia dự án được giao làm cơ quan có thẩm quyền trong kỳ trung hạn 2021-2025 và 2026-2030, đề xuất giá trị phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các dự án để làm cơ sở xây dựng cơ chế đặc thù liên quan đến phần vốn nhà nước tham gia các dự án.

Đối với đoạn Vành đai 4 do UBND tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Long An nghiên cứu đề xuất của UBND TP.HCM, chỉ đạo tư vấn bổ sung thêm phương án đầu tư trong đó tách đoạn Vành đai 4 trên địa bàn huyện Nhà Bè, TP.HCM (dài khoảng 3,8km) thành dự án thành phần độc lập và giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố.

“Về phương án đầu tư các công trình cầu tại vị trí giáp ranh kết nối giữa 2 tỉnh (cầu Thủ Biên kết nối giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai; cầu Bàu Cạn kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Bộ GTVT đề nghị các tỉnh trao đổi, thống nhất phương án đầu tư (trách nhiệm giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng) và nghiên cứu, tham khảo Nghị quyết 106/2023/QH15 của Quốc hội về quy định thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ để xuất cơ chế, đặc thù để đầu tư các công trình cầu nằm trên địa bàn của 2 tỉnh”, Thông báo số 69 nêu rõ.

Theo Baodautu.vn