Sẽ đầu tư Dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa với tổng kinh phí 818 tỷ đồng

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1033/QĐ/UBND về việc phê duyệt Dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh – Đông Tiến với tổng mức đầu tư 818 tỷ đồng.

Sẽ đầu tư Dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa với tổng kinh phí 818 tỷ đồng
Dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố với tổng kinh phí 818 tỷ đồng.

Cụ thể, với mục tiêu đầu tư, tuyến đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh – Đông Tiến sau khi được đầu tư hoàn thành, cùng với đường Đông Thanh – Đông Minh, đường trục chính đô thị huyện Đông Sơn và Đại lộ Đông Tây sẽ tạo thành trục giao thông mới kết nối từ nút giao Đông Xuân của tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông với trung tâm thành phố Thanh Hóa, giảm tải cho Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, phát huy tối đa lợi thế về kết nối giao thông với tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông; mở rộng không gian phát triển đô thị Thanh Hóa, góp phần quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Quy mô xây dựng phần đường: Đầu tư xây dựng mới tuyến đường đảm bảo quy mô đường chính đô thị theo TCVN 13592: 2022 (Bn=25m, Bm=2×10,5m=21m, Bpcg=3m, Blđ=2×0,5m=1m); vận tốc thiết kế Vtk=60km/h; tần suất thủy văn đối với nền đường, cống P=4%; tải trọng trục xe tính toán 100kN; tải trọng thiết kế cống thoát nước H30-XB80; móng đường bằng cấp phối đá dăm và đá dăm tiêu chuẩn, mặt đường bê tông nhựa, cường độ mặt đường đảm bảo Eyc>155Mpa.

Phần cầu, xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn TCVN 11823: 2017; tải trọng thiết kế HL93 và người đi bộ 3×10-3Mpa; tần suất thiết kế P=1%, cầu nằm trong vùng động đất có hệ số gia tốc nền a=0,0929; chiều rộng cầu gồm 2 đơn nguyên cách nhau 2m có Bc=(0,5+11+0,5)m=12m.

Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận các xã Đông Thanh, Đông Tiến và thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích sử dụng đất khoảng 9,4ha, thuộc dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp II. Dự án có chiều dài tuyến 1,588km. Điểm đầu Km0+00: Tiếp giáp với Dự án đường Đông Xuân, huyện Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa; đoạn Đông Xuân – Đông Thanh do UBND huyện Đông Sơn làm chủ đầu tư, thuộc địa phận xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn. Điểm cuối Km1+588: Giao với Quốc lộ 45 tại Km67+750 và đường trục chính đô thị huyện Đông Sơn thuộc địa phận xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn và các hạng mục khác…

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Theo .com.vn