Quảng Ngãi khởi động các dự án, công trình trọng điểm, lan tỏa ngay đầu năm 2024

Quảng Ngãi yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong quá trình xây dựng các dự án có quy mô lớn, có tác động lan tỏa trong năm 2024.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Theo đó, ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh đặt ra nhiệm vụ trong tâm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan ngay từ đầu năm 2024 là khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với tất cả các nguồn vốn đã được giao năm 2024, đặc biệt là đối với các dự án được tỉnh chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Trong đó, dự án hết sức quan trọng là Đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi đã tổ chức khởi công ngay tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 vào ngày 24/12/2023.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh ngay từ đầu năm 2024 tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trước ngày 31/1/2024; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, có tính chất lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, gồm: Đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi; Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh giai đoạn II; Đường nối từ cầu Thạch Bích đi Tịnh Phong; Đường và cầu nối trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3); Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (cầu Trà Khúc 1 – bến Tam Thương).

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó xác định rõ các mốc thời gian trong giai đoạn 2024 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030, cũng như tầm nhìn đến 2050, gắn với từng nhiệm vụ, nguồn lực cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, hoàn thành trước ngày 20/1/2024; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024 – 2025, đảm bảo chất lượng, đúng trọng tâm, trọng điểm, mang tính lan tỏa, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, hoàn thành trước ngày 1/3/2024.

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu 1/2000 còn lại trong Khu kinh tế Dung Quất để làm cơ sở kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào Quảng Ngãi, hoàn thành trước ngày 30/6/2024; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong quá trình xây dựng các dự án có quy mô lớn, có tác động lan tỏa như: Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; các dự án Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, Dung Quất II và dự án VSIP II Quảng Ngãi.

Sở Công thương được giao chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương, tích cực phối hợp với Bộ Công thương để xây dựng Đề án thành lập Trung tâm lọc, hóa dầu năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thành Trung tâm du lịch biển – đảo, trong đó ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư có tiềm lực xây dựng cơ sở hạ tầng đảo Lý Sơn, trình UBND tỉnh trước ngày 31/1/2024.

Theo Baodautu.