Gần 6.500 tỷ đồng thực hiện 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng

Thời gian thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 258 về việc giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Giao thông vận tải và 8 địa phương để thực hiện 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 58/2022/QH15, Nghị quyết số 59/2022/QH15 và Nghị quyết số 60/2022/QH15.
Cụ thể, giao bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 cho Bộ Giao thông vận tải 2.571 tỷ đồng và UBND 8 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng với tổng vốn là 3.887 tỷ đồng để thực hiện 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia.
Thời gian thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công. Cụ thể, 03 dự án này bao gồm:
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội với quy mô khoảng 117,5 km, chia thành 03 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công.
Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 21.935 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 là 15.096 tỷ đồng (bao gồm nguồn vốn ngân sách trung ương 13.831 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa là 1.265 tỷ đồng); nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 – 2030 là 6.839 tỷ đồng. Dự kiến tiến độ Dự án thực hiện cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn Dự án năm 2027.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội với quy mô khoảng 53,7 km, chia thành 03 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công.
Gan 6.500 ty dong thuc hien 3 du an duong bo cao toc quan trong
Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã thành hình
Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 17.837 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 là 14.270 tỷ đồng (bao gồm nguồn vốn ngân sách trung ương 11.000 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 3.270 tỷ đồng); nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 – 2030 là 3.567 tỷ đồng. Dự kiến tiến độ thực hiện Dự án cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn Dự án năm 2026.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội với quy mô đầu tư khoảng 188,2 km, chia thành 04 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công.
Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 44.691 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 là 30.758 tỷ đồng (bao gồm nguồn vốn ngân sách trung ương 26.934,5 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương của các thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang là 3.823,5 tỷ đồng); nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 13.933 tỷ đồng. Dự kiến tiến độ thực hiện Dự án cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn Dự án năm 2027.
Theo Vietnamdaily.trithuccuocsong.vn