Đề xuất cấp thêm 63.725 tỉ đồng đầu tư công, kéo điện lưới ra Côn Đảo

Chính phủ trình Quốc hội phân bổ hơn 2.526 tỉ đồng cho dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho H.Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách T.Ư giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công.

Theo đó, Chính phủ đề nghị phân bổ 63.725 tỉ đồng từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2022 cho 5 ngành, lĩnh vực. Trong đó, quản lý nhà nước là 2.490 tỉ đồng; KH-CN là 500 tỉ đồng; giao thông là 57.735 tỉ đồng; quốc phòng – an ninh là 3.000 tỉ đồng. Số vốn nói trên được dùng cho 50 nhiệm vụ, dự án, trong đó 9 dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Chính phủ cũng trình QH phân bổ hơn 2.526 tỉ đồng cho dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho H.Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).