Đầu tư 3.011 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn – Hoà Liên

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Hòa Liên sẽ nâng cấp 64,95 km đường hiện hữu có quy mô 2 làn xe lên quy mô cao tốc 4 làn xe.Đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Hoà Liên. 

                                                                        Đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn – Hoà Liên.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có tờ trình số 3597/TTr-BDHCM đề nghị Bộ GTVT xem xét, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn – Hòa Liên.

Dự án này còn có tên khá là Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hòa Liên do tại vị trí này đường Hồ Chí Minh đi trùng với đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Dự án có điểm đầu (La Sơn) tại Km0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ – La Sơn, thuộc địa phận thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điểm cuối (Hoà Liên) tại Km66, nút giao Hoà Liên, thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Chiều dài tuyến đường thuộc Dự án là khoảng 64,95 km (trong đó chiều dài tuyến qua tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 35,36 km; qua TP. Đà Nẵng khoảng 29,59 km).

Hiện nay, đoạn từ La Sơn đến Hòa Liên đã được đầu tư xây dựng bằng vốn BT, trong đó đoạn La Sơn – đèo La Hy (Km0+00 – Km6+743,64) có bình diện và trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 80Km/h theo TCVN 5729:2012; đoạn đèo La Hy – nút giao Hòa Liên (Km6+743,64 – Km66+247,07) có bình diện và trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 60Km/h theo TCVN 5729:2012.

Trên đoạn tuyến tổ chức giao thông theo tiêu chuẩn đường cấp III với vận tốc khai thác 80km/h, chỉ hạn chế vận tốc khai thác 60km/h tại 18 đoạn với tổng chiều dài 14,4 km.

Toàn bộ nền đường đã được đầu tư xây dựng theo quy mô cao tốc 4 làn xe với chiều rộng 22; mặt đường đoạn Km0 – Km6+183,69 có chiều rộng 16 m và được xây dựng lệch về bên phải tuyến.

Tại các đoạn tuyến khác (từ Km6+183,69 – Km66), mặt đường đã được đầu tư xây dựng theo quy mô 2 làn xe rộng 11 m, được xây dựng cơ bản trùng tim với giai đoạn 4 làn xe; một số đoạn tại vị trí cửa hầm, đường dẫn vào cầu lớn thì mặt đường đã xây dựng đi lệch sang phải hoặc trái của tim tuyến giai đoạn 4 làn xe.

Theo đề xuất của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn La Sơn – Hòa Liên sẽ giữ nguyên quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, tim tuyến hiện trạng đã được nghiên cứu và xây dựng trong Dự án phân kỳ đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT.

Cụ thể, thực hiện mở rộng mặt đường và các công trình cầu theo quy mô phân kỳ cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh nền đường rộng 22 m; bề rộng mặt đường 20,50m.

Do tuyến La Sơn – Hòa Liên đã thi công nền đường và giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh (phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 1/3/2016).

Vì vậy, phương án đề xuất cơ bản phù hợp với quy mô đã nghiên cứu và xây dựng của Dự án phân kỳ đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn – Túy Loan theo hình thức BT đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 2914/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2011, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3278/QĐ-BGVT ngày 19/10/2016.

Do đó sẽ đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị Dự án, không phải thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để sớm triển khai thi công và hoàn thành phát huy hiệu quả đầu tư Dự án. Quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh cũng phù hợp với quy mô của đoạn Hòa Liên – Túy Loan đang được đầu tư xây dựng.

Ước tính tổng mức đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hòa Liên là 3.011 tỷ đồng, được huy động từ nguồn ngân sách Nhà nước. Nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2025.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có tờ trình số 3597/TTr-BDHCM đề nghị Bộ GTVT xem xét, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Hòa Liên.

Dự án này còn có tên khá là Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn La Sơn – Hòa Liên do tại vị trí này đường Hồ Chí Minh đi trùng với đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Dự án có điểm đầu (La Sơn) tại Km0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ – La Sơn, thuộc địa phận thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điểm cuối (Hoà Liên) tại Km66, nút giao Hoà Liên, thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Chiều dài tuyến đường thuộc Dự án là khoảng 64,95 km (trong đó chiều dài tuyến qua tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 35,36 km; qua TP. Đà Nẵng khoảng 29,59 km).

Hiện nay, đoạn từ La Sơn đến Hòa Liên đã được đầu tư xây dựng bằng vốn BT, trong đó đoạn La Sơn – đèo La Hy (Km0+00 – Km6+743,64) có bình diện và trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 80Km/h theo TCVN 5729:2012; đoạn đèo La Hy – nút giao Hòa Liên (Km6+743,64 – Km66+247,07) có bình diện và trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 60Km/h theo TCVN 5729:2012.

Trên đoạn tuyến tổ chức giao thông theo tiêu chuẩn đường cấp III với vận tốc khai thác 80km/h, chỉ hạn chế vận tốc khai thác 60km/h tại 18 đoạn với tổng chiều dài 14,4 km.

Toàn bộ nền đường đã được đầu tư xây dựng theo quy mô cao tốc 4 làn xe với chiều rộng 22; mặt đường đoạn Km0 – Km6+183,69 có chiều rộng 16 m và được xây dựng lệch về bên phải tuyến.

Tại các đoạn tuyến khác (từ Km6+183,69 – Km66), mặt đường đã được đầu tư xây dựng theo quy mô 2 làn xe rộng 11 m, được xây dựng cơ bản trùng tim với giai đoạn 4 làn xe; một số đoạn tại vị trí cửa hầm, đường dẫn vào cầu lớn thì mặt đường đã xây dựng đi lệch sang phải hoặc trái của tim tuyến giai đoạn 4 làn xe.

Theo đề xuất của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hòa Liên sẽ giữ nguyên quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, tim tuyến hiện trạng đã được nghiên cứu và xây dựng trong Dự án phân kỳ đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn – Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT.

Cụ thể, thực hiện mở rộng mặt đường và các công trình cầu theo quy mô phân kỳ cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh nền đường rộng 22 m; bề rộng mặt đường 20,50m.

Do tuyến La Sơn – Hòa Liên đã thi công nền đường và giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh (phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 1/3/2016).

Vì vậy, phương án đề xuất cơ bản phù hợp với quy mô đã nghiên cứu và xây dựng của Dự án phân kỳ đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan theo hình thức BT đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 2914/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2011, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3278/QĐ-BGVT ngày 19/10/2016.

Do đó sẽ đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị Dự án, không phải thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để sớm triển khai thi công và hoàn thành phát huy hiệu quả đầu tư Dự án. Quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh cũng phù hợp với quy mô của đoạn Hòa Liên – Túy Loan đang được đầu tư xây dựng.

Ước tính tổng mức đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hòa Liên là 3.011 tỷ đồng, được huy động từ nguồn ngân sách Nhà nước. Nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2025.

Theo Baodautu.vn