Đầu tư 1.875 tỷ đồng “nâng đời” cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, đoạn qua Hà Giang

Đoạn tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, đoạn qua Hà Giang có chiều dài 27,48 km đang được xây dựng theo quy mô 2 làn xe sẽ được đầu tư nâng cấp lên quy mô 4 làn xe tiêu chuẩn.

Thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang.

Thi công dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Báo Hà Giang).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vừa ký Tờ trình số 05/TTr – UBND gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe, Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Giang kiến nghị người đứng đầu Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang, mở rộng với quy mô đủ tiêu chuẩn 4 làn xe với chiều dài tuyến 27,48 km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 5.073 tỷ đồng.

Trong đó, Dự án giai đoạn 1 (2 làn xe) đã phê duyệt 3.198 tỷ đồng; giai đoạn mở rộng hoàn chỉnh lên 4 làn xe 1.875 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh này cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ bổ sung ngân sách trung ương cho tỉnh Hà Giang 2.500 tỷ đồng để thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang (trong đó: hỗ trợ cho giai đoạn 1 đã quyết định đầu tư 1.000 tỷ đồng và hỗ trợ cho giai đoạn mở rộng hoàn chỉnh lên 4 làn xe là 1.500 tỷ đồng).

Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1) đã được đưa vào thực hiện trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Giai đoạn 1 của Dự án có mục tiêu đầu tư tuyến cao tốc với chiều dài 104 km, quy mô 2 làn xe, qua địa bàn hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.

Trong đó, đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Giang có chiều dài 27,48 km (điểm đầu của dự án tiếp giáp với địa phận tỉnh Tuyên Quang; điểm cuối của Dự án tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Giang là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án đã được HĐND tỉnh Hà Giang phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 25/8/2022; UBND tỉnh Hà Giang quyết định đầu tư dự án tại Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 5/12/ 2022 với quy mô 2 làn xe, chiều rộng nềnđường 12m; phạm vi giải phóng mặt bằng theo phạm vi xây dựng đường cao tốc hoàn chỉnh 4 làn xe theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện nay, Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang đã được tổ chức khởi công tháng 5/2023. Các nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, tăng ca, tăng kíp triển khai tổ chức thi công, phấn đấu đến 31/1/2024 thông toàn bộ tuyến; dự kiến hoàn thành dự án trước ngày 19/5/2025.

Theo kế hoạch, Ngân sách địa phương phải bảo đảm cho Dự án là 2.044 tỷ đồng. Do tỉnh Hà Giang là một trong những tỉnh nghèo và khó khăn nhất cả nước, nguồn thu ngân sách trên địa bàn nhỏ và chưa bền vững, tỷ lệ tự cân đối thấp, chủ yếu nhận bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương, mặt khác việc thu tiền sử dụng đất không có khả năng thu do suy giảm thị trường bất động sản (để hoàn thành dự án, tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực cho dự án khoảng 1.000 tỷ đồng).

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho biết, Dự án hiện còn thiếu 1.100 tỷ đồng, ngoài khả năng cân đối, bố trí của ngân sách tỉnh.

Đối với việc hoàn chỉnh Dự án theo quy mô 4 làn xe, UBND tỉnh Hà Giang cho biết, khi triển khai giai đoạn 1, Dự án đã thực hiện nền đường các đoạn tuyến theo quy mô cao tốc đủ 4 làn xe với tổng chiều dài 12,48/27,48 km.

Như vậy chiều dài tuyến phải thực hiện mở nền đường đủ 4 làn xe hoàn chỉnh là 15 km. Dự kiến tổng mức đầu tư cho việc mở rộng 15 km này là 1.875 tỷ đồng (chi phí xây dựng 1.400 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn 168 tỷ đồng; chi phí dự phòng 307 tỷ đồng. Riêng chi phí bồi thường, GPMB đã được thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 1).

Theo Baodautu.vn