Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các Khu công nghiệp đạt 1 tỷ USD.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA) cho biết, trong năm 2023, đã có 18 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư và chứng nhận đăng ký đầu tư vào khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là hơn 136 triệu USD và 14 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.490 tỷ đồng.

Lũy kế, Thành phố Đà Nẵng đã thu hút được 526 dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung – giai đoạn 1 và các Khu công nghiệp.

Trong đó, có 400 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là hơn 31.538 tỷ dồng và 126 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 2.051 triệu USD.

hành phố Đà Nẵng đã thu hút được 526 Dự án đầu tư vào các khu công nghiệp.

Thành phố Đà Nẵng đã thu hút được 526 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp.

Hiện trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng có Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng diện tích đất 1.128,4ha; Khu công nghệ thông tin tập trung – giai đoạn 1 với tổng diện tích đất 131,1ha và 6 Khu công nghiệp, với tổng diện tích đất 1.066,52ha.

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, mục tiêu trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 1 tỷ USD. Lựa chọn được ít nhất 1 nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp mới là KCN Hòa Cầm – giai đoạn 2, KCN Hòa Ninh và KCN Hòa Nhơn.

Ngoài ra, sẽ nỗ lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các phân khu chức năng, điều chỉnh quy hoạch và mở rộng Khu công nghệ cao Đà Nẵng để đạt mục tiêu phát triển Khu công nghệ cao đến năm 2025 đóng góp vào GRDP của Thành phố Đà Nẵng, đạt tối thiểu 10% theo Đề án tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030…

Theo Baodautu.vn