Bộ Giao thông Vận tải duyệt Dự án cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1, vốn hơn 6.100 tỷ đồng

Dự án đầu tư đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1 dài 26,6 có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, bố trí không liên tục các đoạn dừng xe khẩn cấp với khoảng cách 4 -5 km/vị trí.

Bình đồ tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh.

                                                    Bình đồ tuyến cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 63/QĐ – BGTVT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1.
Theo đó, Dự án có chiều dài tuyến dự kiến khoảng 26,6km với điểm đầu kết nối với tuyến N2 tại lý trình khoảng Km 96+875 (lý trình N2) thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh), thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Toàn bộ chiều dài của Dự án nằm trên địa phận huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Phần đường cao tốc có mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe với bề rộng nền đường 32,25m, mặt đường rộng 30,75m; mặt cắt ngang giai đoạn 1 được phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m, mặt đường rộng 16m; quy mô công trình cầu phù hợp với quy mô nền đường. Hệ thống đường gom, đường hoàn trả có quy mô tối thiểu là đường giao thông nông thôn loại B theo và phù hợp với quy mô đường hiện hữu.

Trên tuyến chính có 4 nút giao, trong đó xây dựng 1 nút giao liên thông khác mức với ĐT.846, 1 nút giao bằng với Quốc lộ N2, 2 nút giao còn lại thuộc phạm vi các dự án khác. Dự án sẽ xây dựng 18 công trình cầu, trong đó bao gồm 17 cầu trên cao tốc và 1 cầu trong nhánh nút giao liên thông trên đường ĐT.846.

Với quy mô đầu tư như trên, tổng mức đầu tư của Dự án là 6.127,819 tỷ đồng, tương đương khoảng 258,318 triệu USD.

Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc (thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế – EDCF) khoảng 4.462,465 tỷ đồng (tương đương khoảng 188,115 triệu USD), được sử dụng để thanh toán chi phí xây dựng, thiết bị; chi phí tư vấn giám sát thi công (không bao gồm thuế giá trị gia tăng); dự phòng phần vốn ODA; vốn đối ứng khoảng 1.665,354 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán thuế giá trị gia tăng (phần chi phí xây dựng, thiết bị; chi phí tư vấn giám sát thi công); chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn trong nước; chi phí giải phóng mặt bằng; dự phòng phần vốn đối ứng, phí dịch vụ.

Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1 là 5 năm kể từ ngày thỏa thuận vay có hiệu lực. Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thực hiện quản lý dự án theo quy định.

Đơn vị này được yêu cầu khẩn trương phối hợp với Nhà tài trợ và các cơ quan liên quan để chuẩn bị, triển khai thủ tục đàm phán, ký kết Thỏa thuận vay vốn cho Dự án làm cơ sở thực hiện đầu tư; thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án và các nội dung được phân cấp, ủy quyền trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định.

Theo Baodautu.vn